Single Quantum is een pionier in de detectietechnologie voor afzonderlijke fotonen: zij waren een van de eersten die supergeleidende nanodraaddetectoren voor afzonderlijke fotonen produceerden en op de markt brachten.

Sindsdien is hun meerkanaals Single Quantum Eos fotonendetectiesysteem door meer dan 200 academische en industriële laboratoria over de hele wereld gekozen om complexe optische metingen uit te voeren.

Note: fotonen zijn lichtgolven en lichtdeeltjes. Het opwekken, transporteren en detecteren van die deeltjes heet fotonica. Deze technologie wordt gebruikt voor producten en processen waarin licht een rol speelt.

Nadat de grote labruimte bij Single Quantum was opgedeeld in meerdere kleinere ruimten, bleken er klachten te komen over de luchtkwaliteit in die nieuwe ruimten. Er bleek sprake van verhoogde productie-afkeur door regelmatige vervuiling van de meetapparatuur. Single Quantum heeft toen CleanSpace Cleanrooms gevraagd in hoeverre dit op een kosteneffectieve wijze voorkomen kon worden.

Onze werkzaamheden bestonden uit het verbeteren van de luchtconditie in de laboratoria-ruimten en het beschermen van de diverse productiestappen.

Wij hebben ervoor gekozen om de beschikbare lucht te verdelen over de verschillende ruimten, zodat iedere ruimte een eigen gekoelde en gefilterde lucht-inblaas kreeg.

Om vooral de zwaardere deeltjes goed te kunnen afvoeren was een lage afvoer van de lucht uit de ruimtes gewenst.

Voor de extra schone deeltjesarme productieruimte adviseerden wij een kamerbrede downflow unit, waardoor de verschillende processtappen onder een extreem schone laminaire luchtstroom kon worden beschermd tegen deeltjescontaminatie.

Ook werd door ons geadviseerd om de gebruikers in de kritische ruimten adequate, niet afgevende cleanroom kleding te laten dragen.

Dinsdag 30 januari 2024 hebben wij ons project bij Single Quantum in Delft tot grote tevredenheid van de klant, opgeleverd.